Tie koodariksi

Ohjelmoinnin alkeet

Kieli:

Luku 3: Muuttujat

Keskeinen ohjelmoinnin käsite on muuttuja. Se on tietokoneen muistissa oleva tieto, johon viitataan tietyllä nimellä ohjelmassa. Muuttujien avulla voimme säilyttää tietoa ohjelmassa ja vaikuttaa ohjelman toimintaan.

Muuttujien perusteet

Seuraava koodi luo muuttujan x, johon on tallennettu luku 3. Sanomme myös, että muuttujan arvo on 3. Tämän jälkeen ohjelma tulostaa muuttujan arvon.

x = 3
print(x)

Ohjelma tuottaa seuraavan tuloksen:

3

Muuttujia voi käyttää laskuissa samaan tapaan kuin lukuja:

a = 3
b = 5
c = 2*a+b
print(c)

Tässä c:n arvo lasketaan kaavalla 2*a+b, joten koodin tulostus on seuraava:

11

Seuraavassa koodissa muuttuja x saa uuden arvon, joka riippuu sen vanhasta arvosta:

x = 3
print(x)
x = 2*x
print(x)

Aluksi muuttujan x arvo on 3. Sitten se saa uuden arvon, joka lasketaan kaavalla 2*x eli arvoksi tulee 6. Koodin tulostus on siis seuraava:

3
6

Laskutoimitukset

Pythonin tavallisimmat laskutoimitukset ovat:
laskutoimitusselitys
+yhteenlasku
-vähennyslasku
*kertolasku
/jakolasku
**potenssilasku
Seuraava ohjelma antaa näytteen kunkin laskutoimituksen käyttämisestä:
a = 3
b = 4
print(a+b)
print(a-b)
print(a*b)
print(a/b)
print(a**b)
Ohjelman tulostus on seuraava:
7
-1
12
0.75
81

Muuttujien käyttäminen

Seuraava ohjelma laskee suorakulmion pinta-alan ja piirin muuttujien avulla:

a = 5
b = 6
print("pinta-ala on", a*b)
print("piiri on", 2*(a+b))

Muuttujissa a ja b annetaan suorakulmion leveys ja korkeus. Sitten ohjelma laskee pinta-alan kaavalla a*b ja piirin kaavalla 2*(a+b). Ohjelma tulostaa seuraavat rivit:

pinta-ala on 30
piiri on 22

Voimme nyt säädellä muuttujien avulla ohjelman toimintaa. Esimerkiksi voimme muuttaa ohjelmaa näin:

a = 3
b = 9
print("pinta-ala on", a*b)
print("piiri on", 2*(a+b))

Tämän seurauksena ohjelman tulostus muuttuu näin:

pinta-ala on 27
piiri on 24

Muuttujien nimet

Voimme päättää vapaasti, minkä nimen annamme muuttujalle, ja nimessä voi olla myös monta kirjainta. Esimerkiksi seuraavat koodit toimivat täysin samalla tavalla:

a = 5
b = 6
print(a*b)

leveys = 5
korkeus = 6
print(leveys*korkeus)

Ylemmässä koodissa muuttujat ovat yksikirjaimisia, kuten matematiikassa on tapana. Alemmassa koodissa muuttujilla on kuvaavat nimet, jolloin on helpompaa ymmärtää niiden roolit. Käytämme kurssilla molempia muuttujien nimeämistapoja tilanteesta riippuen. Kun koodaat itse, voit valita nimet mieleiselläsi tavalla.


Seuraavissa tehtävissä sinulle annetaan ohjelma, jossa käytetään muuttujia, ja sinun täytyy selvittää tietyn muuttujan arvo ohjelman lopussa.

Tehtävä 1 Ratkaisematon

Mikä on muuttujan ? arvo lopussa?


Tehtävä 2 Ratkaisematon

Mikä on muuttujan ? arvo lopussa?


Tehtävä 3 Ratkaisematon

Mikä on muuttujan ? arvo lopussa?


Tehtävä 4 Ratkaisematon

Mikä on muuttujan ? arvo lopussa?


Tehtävä 5 Ratkaisematon

Mikä on muuttujan ? arvo lopussa?


Tehtävä 6 Ratkaisematon

Mikä on muuttujan ? arvo lopussa?