Tie koodariksi

Ohjelmoinnin alkeet

Kieli:

Luku 1: Ohjelmoinnin historia

Nykyään tietokoneita on kaikkialla ja monet myös ohjelmoivat, mutta ohjelmointi on hyvin nuori ala verrattuna esimerkiksi matematiikkaan. Siinä missä matematiikan historia ulottuu tuhansien vuosien taakse, ensimmäiset tietokoneet rakennettiin vasta 1940-luvulla.

Ohjelmointi oli aluksi vain harvojen huvia, koska tietokoneet olivat suuria ja kalliita. Suomen ensimmäinen tietokone oli ESKO (Elektroninen SarjaKOmputaattori), jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 1955. Monien vaikeuksien jälkeen kone valmistui vuonna 1960, mutta se päätyi pian sen jälkeen museoon vanhentuneena.

Vanhaan aikaan tietokoneen käyttäminen oli hankalaa ja erosi paljon nykyisestä. Esimerkiksi yliopistossa saattoi olla vain yksi tietokone, joka oli kaikkien yhteisessä käytössä. Koneessa ei ollut näyttöä, vaan sitä ohjelmoitiin laatimalla reikäkortteja, jotka antoivat sille toimintaohjeita.

Vaikka ensimmäiset tietokoneet olivat alkeellisia, tekniikka kehittyi nopeasti ja koneet tulivat laajemman yleisön ulottuville. 1980-luvulla markkinoille ilmestyi edullisia kotitietokoneita, joiden avulla monet tutustuivat ohjelmointiin. Näissä koneissa ohjelmointikielenä oli BASIC, joka toimi myös koneen käyttöjärjestelmänä.

1980-luvun jälkeen tietokoneet ovat tehostuneet huimasti ja saataville on tullut monia uusia ohjelmointikieliä. Tällä kurssilla käytämme ohjelmointiin Python-kieltä, jonka ensimmäinen versio ilmestyi 1990-luvun alussa. Se on helppo ja suosittu kieli ohjelmoinnin aloittamiseen.