Tie koodariksi

Ohjelmoinnin alkeet

Kieli:

Luku 2: Ensimmäinen ohjelma

Tietokoneen ohjelmointi tarkoittaa, että kirjoitamme ohjelman eli koodin, jossa olevat komennot kertovat koneelle, mitä sen tulee tehdä. Kun ohjelma suoritetaan, kone käy läpi koodirivit yksi kerrallaan ylhäältä alaspäin ja toteuttaa niissä olevat komennot.

Aloitamme ohjelmoinnin komennosta print, joka tulostaa tekstiä eli näyttää tekstiä ruudulla. Tämän komennon avulla tietokone pystyy näyttämään tietoa ohjelman käyttäjälle.

Ensimmäinen ohjelmamme on tässä:

# kolme riviä tekstiä
print("a on apina")
print("b on banaani")
print("c on cembalo")

# lasketaan laskuja
print(1+2)
print(5*3+4)
print(5*(3+4))

# 365 päivää, 24 tuntia, 60 minuuttia, 60 sekuntia
print("vuodessa on", 365*24*60*60, "sekuntia")

Kun suoritamme ohjelman, tietokone tulostaa seuraavat rivit:

a on apina
b on banaani
c on cembalo
3
19
35
vuodessa on 31536000 sekuntia

Katsotaan nyt tarkemmin, miten ohjelma on muodostunut. Koodin ensimmäisellä rivillä on kommentti, jonka edessä on risuaita #. Tämä on ohjelmoijan tekemä huomautus, josta tietokone ei välitä. Kun kone suorittaa koodin, se hyppää yli kaikki kommentit, joiden alussa on risuaita.

Tämän jälkeen koodissa on kolme print-komentoa, joista jokainen tulostaa rivin tekstiä. Teksti on annettu lainausmerkkien sisällä, mikä tarkoittaa, että kone tulostaa tekstin sellaisenaan. Näiden komentojen jälkeen koodissa on tyhjä rivi, jonka kone jättää huomiotta. Voimme laittaa koodiin tyhjiä rivejä aina halutessamme.

Koodin seuraavassa osassa ohjelma laskee kolme laskua. Kun kirjoitamme print-komennon sisään laskun, kone tulostaa näkyviin laskun vastauksen. Voimme kirjoittaa laskun samaan tapaan kuin matematiikassa yleensä ja käyttää tarvittaessa sulkuja laskujärjestyksen ilmaisemiseen.

Koodin viimeinen rivi näyttää, kuinka voimme yhdistää tekstiä ja laskuja samalle riville laittamalla niiden väliin pilkkuja. Tällä rivillä ohjelma laskee, montako sekuntia on vuodessa, ja ilmoittaa tuloksen tekstin sisällä.


Tällä kurssilla on käytössä selaimessa toimiva editori, jonka avulla voit harjoitella ohjelmointia. Editorissa on tekstikenttä, johon voit kirjoittaa ohjelman koodin, sekä nappi "Suorita", joka suorittaa ohjelman.

Alla olevassa editorissa on valmiina äskeisen esimerkkiohjelmamme koodi. Voit nyt kokeilla, mitä tapahtuu, kun suoritat koodin, sekä tehdä muutoksia koodiin ja tutkia, miten ne vaikuttavat ohjelman toimintaan.

# kolme riviä tekstiä print("a on apina") print("b on banaani") print("c on cembalo") # lasketaan laskuja print(1+2) print(5*3+4) print(5*(3+4)) # 365 päivää, 24 tuntia, 60 minuuttia, 60 sekuntia print("vuodessa on", 365*24*60*60, "sekuntia")


Ohjelmointia oppii tekemällä, ja kurssin aikana saat ratkottavaksesi monia ohjelmointitehtäviä. Seuraavissa tehtävissä pääset harjoittelemaan print-komennon käyttämistä.

Jokaisessa tehtävässä sinun tulee kirjoittaa koodi, joka tuottaa halutunlaisen tulostuksen. Kun painat nappia "Suorita", kone suorittaa koodisi ja ilmoittaa sen jälkeen, onko sen toiminta oikea.


Tehtävä 1 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka tulostaa seuraavan rivin tekstiä:

Tästä alkaa ohjelmointi!

Kirjoita ohjelma tähän:


Tehtävä 2 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka tulostaa laskun 123456789*987654321 vastauksen.

Kirjoita ohjelma tähän:


Tehtävä 3 Ratkaisematon

Tee ohjelma, jonka tulostus on seuraava:

#####
#   #
#   #
#   #
#####

Kirjoita ohjelma tähän:


Tehtävä 4 Ratkaisematon

Tee ohjelma, jonka tulostus on seuraava:

   *
  ***
 *****
*******
   *

Kirjoita ohjelma tähän: