Tie koodariksi

C++-ohjelmointi

Luku 1: Alkutoimet

C++:n historia

C++:n perustana on vuonna 1972 ilmestynyt C-kieli, joka on toiminut esikuvana myös esimerkiksi Javalle, PHP:lle ja JavaScriptille. Niinpä kaikkien näiden kielten syntaksi muistuttaa toisiaan.

C++:n kehitys alkoi vuonna 1979, aluksi nimellä "C with Classes" eli "C luokilla". Tämä viittaa siihen, että C++ mahdollistaa olio-ohjelmoinnin, jonka peruskäsite on luokka.

Vuonna 1998 C++ oli saavuttanut nykyisen muotonsa ja julkaistiin ensimmäinen C++-standardi. Tämä kurssi perustuu vuoden 2011 standardiin, joka lisäsi kieleen monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

Ensimmäinen ohjelma

Ensimmäinen ohjelmamme on tässä:
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    cout << "Heipparallaa!\n";
}
Tämä ohjelma tulostaa näytölle tekstin "Heipparallaa!".

Seuraavaksi käymme läpi, miten saamme suoritettua tämän ohjelman Linuxissa. Jos käytät Macia, voit menetellä tätä ohjetta soveltaen. Jos käytät Windowsia, yksi suosittu ympäristö on Code::Blocks (valitse MinGW-asennus, niin saat samalla C++-kääntäjän).

Ohjelman kirjoittaminen

C++:ssa koodi tallennetaan tiedostoon, jonka päätteenä on .cpp. Esimerkiksi voimme tallentaa ensimmäisen ohjelmamme tiedostoon eka.cpp.

Tarvitset ohjelman kirjoittamiseen jonkin tekstieditorin. Esimerkiksi Linuxissa helppokäyttöinen editori on Kate, jossa on C++-koodin väritys. Ohjelma voi näyttää editorissa tältä:

Ohjelman käännös ja suoritus

Jotta C++-koodin voi suorittaa, se täytyy kääntää (compile) kooditiedostosta suoritettavaksi binääritiedostoksi. Tätä varten sinun täytyy asentaa koneellesi jokin C++-kääntäjä.

Esimerkiksi Linuxissa voimme kääntää koodin g++-kääntäjällä näin:

$ g++ -std=c++11 eka.cpp -o eka -O2

Tässä -std=c++11 tarkoittaa, että käytössä on standardi C++11, ja -O2 tarkoittaa optimointitasoa 2.

Komennon tuloksena kooditiedostosta eka.cpp syntyy suoritettava binääritiedosto eka, minkä jälkeen voimme suorittaa koodin. Linuxissa käännös ja suoritus voivat näyttää seuraavalta:

Kun olet saanut ensimmäisen ohjelman käännettyä ja suoritettua koneellasi, sinulla on toimiva ympäristö C++:n ohjelmointiin ja voit jatkaa eteenpäin.