Tie koodariksi

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria

Kieli:

Kokonaislukuyhtälöitä

Yhtälön ratkaisua voidaan etsiä yhden tai useamman silmukan avulla. Ideana on käydä läpi kaikki mahdolliset ratkaisut ja näyttää ratkaisut, jotka toteuttavat halutut ehdot.

Tarkastellaan esimerkkinä tehtävää, jossa haluamme etsiä kokonaisluvut a ja b, jotka toteuttavat yhtälön a2+3b = 99. Hakualue on rajattu niin, että a:n ja b:n tulee olla välillä 1..50. Seuraava ohjelma toteuttaa haun:

for a in range(1,51):
  for b in range(1,51):
    if a**2+3*b == 99:
      print(a,b)	
Ohjelma käy läpi kaikki tavat valita muuttujille a ja b arvo väliltä 1..50 ja tulostaa ratkaisut, jotka toteuttavat yhtälön. Ohjelman tulostus on seuraava:
3 30
6 21
9 6
Tämä tarkoittaa, että mahdollisia ratkaisuja yhtälölle ovat: Huomaa, että tällaisessa ohjelmassa täytyy aina valita hakualue, jonka ohjelma käy läpi. Jos ratkaisu on hakualueen ulkopuolella, niin ohjelma ei löydä sitä.

Tehtävä 1 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka etsii kaikki positiiviset kokonaisluvut a ja b, joille pätee a2 + b2 = 250. Tässä riittää tarkastella lukujen a ja b arvot välillä 1..15, sillä 162 = 256 on jo liian suuri.

Ohjelman tulee antaa vastaus samalla tavalla kuin esimerkissä.

Kirjoita ohjelma tähän:


Tehtävä 2 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka etsii ratkaisut yhtälölle a2 + b2 ≡ 0 (mod 97), kun a:n ja b:n tulee olla välillä 1..50.

Tässä on siis vaatimuksena, että a2 + b2 on jaollinen luvulla 97. Yksi ratkaisu on a = 7 ja b = 40, koska silloin tulos on 72 + 402 = 1649 = 17*97.

Ohjelman tulee antaa vastaus samalla tavalla kuin esimerkissä.

Kirjoita ohjelma tähän:


Tehtävä 3 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka etsii ratkaisut yhtälölle a2 + b2 = c2, kun a:n, b:n ja c:n tulee olla välillä 1..30.

Vastauksen tulisi näyttää seuraavalta:

3 4 5
4 3 5
5 12 13
6 8 10
7 24 25
...

Kirjoita ohjelma tähän: