Tie koodariksi

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria

Kieli:

Johdanto Pythoniin, osa 1

Tulostaminen

Komento print tulostaa (eli näyttää käyttäjälle) rivin tekstiä. Esimerkiksi seuraava ohjelma tulostaa kolme riviä tekstiä:
print("a on apina")
print("b on banaani")
print("c on cembalo")
Ohjelma tuottaa seuraavan tulostuksen:
a on apina
b on banaani
c on cembalo

Tehtävä 1 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka tuottaa seuraavan tulostuksen:
Piippolan vaarilla oli talo, hiiala hiiala hei!
Vaari se hoiteli lampaitansa, hiiala hiiala hei!

Kirjoita ohjelma tähän:


Laskeminen

Komento print voi myös näyttää laskun tuloksen. Tällöin lasku kirjoitetaan ilman lainausmerkkejä. Esimerkiksi seuraava ohjelma näyttää laskun 3+5 tuloksen:
print(3+5)
Ohjelma tuottaa seuraavan tulostuksen:
8
Laskuissa voidaan käyttää tavalliseen tapaan laskutoimituksia ja sulkuja. Esimerkiksi seuraava ohjelma näyttää laskun 5*(1+2) tuloksen:
print(5*(1+2))
Ohjelma tuottaa seuraavan tulostuksen:
15

Tehtävä 2 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka näyttää laskun 123456789*987654321 tuloksen.

Kirjoita ohjelma tähän:


Tehtävä 3 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka näyttää sekuntien määrän vuodessa laskemalla sopivan laskun. Tässä oletuksena on, että vuodessa on 365 päivää.

Kirjoita ohjelma tähän:


Lisää laskuista

Seuraava taulukko näyttää, miten tavalliset laskutoimitukset merkitään Pythonissa:
laskutoimitusselitys
+yhteenlasku
-vähennyslasku
*kertolasku
/jakolasku
//jakolaskun kokonaisosa
%jakojäännös
**potenssilasku

Tehtävä 4 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka näyttää jakojäännöksen, kun luku 123456789 jaetaan luvulla 55555.

Kirjoita ohjelma tähän:


Tehtävä 5 Ratkaisematon

Tee ohjelma, joka näyttää laskun 123123 tuloksen.

Kirjoita ohjelma tähän:


Muuttuja

Seuraavassa ohjelmassa on muuttuja x, jonka arvo muuttuu:
x = 5
print(x)
x = 2
print(x)
x = x+1
print(x)
Tässä muuttuja x saa ensin arvon 5. Tämän jälkeen muuttuja x saa arvon 2. Lopuksi muuttuja x saa arvon, joka lasketaan kaavalla x+1. Koska tässä vaiheessa x on 2, uudeksi arvoksi tulee 3.

Ohjelma tuottaa seuraavan tulostuksen:

5
2
3

Tehtävä 6 Ratkaisematon

Tee ohjelma, jossa muuttuja x saa ensin arvon 5. Tämän jälkeen muuttuja x saa arvon 2*x. Lopuksi muuttuja x saa arvon 3*x. Ohjelman tulee tulostaa muuttujan arvo alussa ja aina vaihtumisen jälkeen.

Kirjoita ohjelma tähän:


Lisää muuttujista

Seuraavassa ohjelmassa on kaksi muuttujaa a ja b:
a = 2
b = 3
print(a)
print(b)
a = 5*a+b
print(a)
b = a-b
print(b)
Ohjelma tuottaa seuraavan tulostuksen:
2
3
13
10
Varmista, että ymmärrät tämän ohjelman toiminnan, ennen kuin jatkat eteenpäin.